Aalborg Kristne TV – (AKTV) er en fælleskirkelig forening, hvis formål er at producere og udsende TV- programmer på et kristent grundlag i Nordjylland.

MEDLEMMER
Som medlemmer af AKTV kan optages evangeliske kirker og menigheder samt kristne organisationer, der sympatiserer med AKTV’s formål og som godkendes af AKTV’s bestyrelse.

LEDELSE
En årlige generalforsamling vælger en bestyrelse på 5 medlemmer, der ansætter en daglig leder og det nødvendige personale – såvel lønnet som ulønnet frivilligt mandskab – for opretholdelse af stationens aktiviteter.

ØKONOMI
AKTV’s aktiviteter finansieres hovedsageligt ved:

  • Medlemskontingent
  • Sponsorindtægter

Regnskabsåret er kalenderåret, og regnskabet er underkastet revision af foreningsvalgte revisor.